Artykuły autora Anna Szemberg
 
PRACA ORYGINALNA

NOWA DZIEDZINA POLSKO-WŁOSKIEJ WSPÓŁPRACY KULTURALNO-NAUKOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):181–183
PRACA ORYGINALNA

DZIERŻAWA ZIEMI W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):75–84
PRACA ORYGINALNA

PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):75–90
PRACA ORYGINALNA

PRZEMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W OKRESIE 1952-1960

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):160–164
PRACA ORYGINALNA

ZMIANY OBSZARU, STOSUNKÓW PRACY I ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;62(2):33–48
PRACA ORYGINALNA

GOSPODARSTWA RODZINNE W EUROPIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;43(1):84–90
PRACA ORYGINALNA

ROZDRABNIANIE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WYNIKU DZIAŁÓW RODZINNYCH W LATACH 1952-1960

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;50(2):139–145
PRACA ORYGINALNA

LICZBA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W 1957 ROKU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):77–87
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA SYTUACJI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW WIELKOROLNYCH W REJONIE ŚRODKOWO-ZACHODNIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):69–86
PRACA ORYGINALNA

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE REJONY ROLNICTWA W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):43–107
PRACA ORYGINALNA

O PROCESIE ROZDRABNIANIA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH (1952-1957)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;25(1):112–124
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO I SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNA W FINLANDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):103–111
PRACA ORYGINALNA

KOMUNIKAT Z BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY WSI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):43–55
PRACA ORYGINALNA

NOWE TENDENCJE W ROLNICTWIE INDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;20(2):104–106
PRACA ORYGINALNA

LUDNOŚĆ I ZAOPATRZENIE W ŻYWNOŚĆ NIEKTÓRYCH KRAJÓW AZJI I DALEKIEGO WSCHODU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;20(2):93–99
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY RÓLNICTWA INDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):110–112
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600