PRACA ORYGINALNA
KONCENTRACJA KAPITAŁU A EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA GOSPODARSTW RODZINNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences Warsaw
Data akceptacji: 02-09-2015
Data publikacji: 02-09-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):86–97
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności finansowej w kontekście koncentracji kapitału w gospodarstwie. Podstawę stanowiły dane gospodarstw gromadzących informacje rachunkowe w okresie 2004-2011. Z badań wynika, że gospodarstwa intensywniej gromadzące kapitał osiągają stopy zwrotu poniżej średnioważonego kosztu kapitału.