PRACA ORYGINALNA
MAŁE GOSPODARSTWA MLECZNE – PERSPEKTYWA DOCHODÓW PO 2015 R.
 
Więcej
Ukryj
1
West Pomeranian University of Technology Szczecin
Data akceptacji: 02-09-2015
Data publikacji: 02-09-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):71–85
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony został problematyce dochodowości gospodarstw mlecznych, które zgodnie z klasyfikacją GUS należą do grupy gospodarstw bardzo małych i małych. Analiza ich sytuacji produkcyjno-ekonomicznej obejmowała lata 2015-2020 i uwzględniono w niej zmiany regulacji w zakresie wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych. W tym celu wykorzystano dane z 94 gospodarstw, charakteryzujących się wysoką specjalizacją w produkcji mleka. W badaniach uwzględniono zmienność cen mleka oraz wydajności mlecznej krów, co w konsekwencji pozwoliło na uzyskanie rozkładu dochodu rolniczego w każdym roku analizy. Wyniki wskazują, że małe gospodarstwa mleczne w nadchodzącym okresie mogą spodziewać się wzrostu dochodu rolniczego, jednak jego poziom nie przekroczy parytetu dochodu w połowie z nich. Ryzyko ujemnego dochodu rolniczego dotyczy niewielkiej liczby gospodarstw, a wystąpienie tego zjawiska jest mało prawdopodobne.