Słowo kluczowe nawozy mineralne
 
PRACA ORYGINALNA

NAWOZY MINERALNE - NACZELNYM ZAGADNIENIEM W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):147–155
 
PRACA ORYGINALNA

KSZTAŁTOWANIE SIĘ ŚWIATOWEGO ZUŻYCIA NAWOZÓW MINERALNYCH W OKRESIE WIELOLETNIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):156–160
 
PRACA ORYGINALNA

OPŁACALNOŚĆ SUBSTYTUCJI NAWOZÓW MINERALNYCH ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W PROCESIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):3–18
 
PRACA ORYGINALNA

Ceny nawozów mineralnych w Polsce i ich powiązanie z rynkami międzynarodowymi

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):74–86