Słowo kluczowe konkurencyjność
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

POMIAR I OCENA MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):140–148
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):101–116
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGULACJE ŚRODOWISKOWE I INNOWACJE A KONKURENCYJNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):3–21
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

NATALIA PAWLICHA, IRENA KICJUK: ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ GOSPODARKI NARODOWEJ – WYMIAR REGIONALNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):157–162
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ GŁÓWNYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH W NIEMCZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):24–39
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ RUMUŃSKIEGO HANDLU PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI A NOWE POLITYKI ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):106–116
 
PRACA ORYGINALNA
 

Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):3–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYBRANE FINANSOWE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;333(4):36–53
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OWOCOWO – WARZYWNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;327(2):78–97
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):15–32