Artykuły autora Marcin Adamski
 
PRACA ORYGINALNA

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ PRZED I PO WEJŚCIU POLSKI DO UE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;323(2):42–61
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600