Autor Marcin Adamski
 
PRACA ORYGINALNA

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ PRZED I PO WEJŚCIU POLSKI DO UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):42–61