PRACA ORYGINALNA
SPÓŁKI HODOWLANE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH A POPRAWA PRODUKTYWNOŚCI ROLNICTWA POLSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
2
Agencja Nieruchomości Rolnych
Data akceptacji: 14-03-2011
Data publikacji: 14-03-2011
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;326(1):46–63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Aktualnie wzrost wydajności jednostkowej produktywności roślin i zwierząt w największym stopniu zależy od wdrażania do gospodarstw rolnych postępu biologicznego. W rolnictwie polskim szczególnie ważną rolę w tym procesie pełnią spółki hodowli roślin i zwierząt Agencji Nieruchomości Rolnych. Spółki te dysponują znaczącym potencjałem hodowlanym i dużym potencjałem ekonomicznym, którego podstawą jest rozbudowana i zmodernizowana baza materialno techniczna oraz stabilny, chociaż niezbyt wysoki zysk. Mimo bardzo niskiej opłacalności działalności hodowlanej wciąż posiadają duże możliwości zasilania rolnictwa w wysokiej klasy nośniki postępu biologicznego. Jednak analiza wskazuje, że latach 1990-2008 nie dokonaliśmy zasadniczo żadnego postępu w produktywności podstawowych roślinach uprawnych poza burakiem cukrowym. Niewielki jest także postęp w produktywności zwierząt gospodarskich. W rezultacie dystans dzielący nasze rolnictwo od rolnictwa porównywanych krajów UE w analizowanym okresie pod względem produktywności roślin mi zwierząt nie tylko się nie zmniejszył ale nawet nieco się powiększył. Jest to przede wszystkim efekt tego, że w rolnictwie polskim jest bardzo niewielka grupa gospodarstw rozwojowych (około 10% ogółu gospodarstw). Większość z tych gospodarstw osiąga już wysokie wskaźniki w produktywności roślin i zwierząt, niewiele ustępujące wynikom osiąganych w porównywanych krajach UE. Jednak zdecydowana większość gospodarstw w naszym kraju (około 90%) to gospodarstwa nierozwojowe, nastawione na przetrwanie.