Słowo kluczowe polityka rolna
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYDATNOŚĆ EKONOMII ZŁOŻONOŚCI DO TWORZENIA DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):18–30
 
PRACA ORYGINALNA
 

GAVIN MC CRONE: THE ECONOMICS OF SUBSIDISING AGRICULTURE. A STUDY OF BRITISH POLICY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):162–166
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLITYKA ROLNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):135–145
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMIKA ROLNICTWA I POLITYKA ROLNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):171–175
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ W ANGLII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):137–140
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):153–156
 
PRACA ORYGINALNA
 

GLOBALNE I EUROPEJSKIE DETERMINANTY WPR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):38–57
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ RUMUŃSKIEGO HANDLU PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI A NOWE POLITYKI ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):106–116
 
PRACA ORYGINALNA
 

Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):3–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA MLECZNE W PERSPEKTYWIE LIBERALIZACJI POLITYKI ROLNEJ UE W LATACH 2014-2020

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):118–132
 
PRACA ORYGINALNA
 

ODDZIAŁYWANIE ROLNICTWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):99–115