Autor A. Romanow

 
PRACA ORYGINALNA
 

CHŁOPI A UNOWOCZEŚNIENIE ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):101-108
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):153-156
 
PRACA ORYGINALNA
 

RENTA GRUNTOWA W NRD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):130-134
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):115-124
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANOWYCH KOSZTÓW WŁASNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ZESPOŁÓW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):66-85
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z OBRAD FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA NAD INWESTYCJAMI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):112-115
 
Journals System - logo
Scroll to top