Autor A. Romanow
 
PRACA ORYGINALNA

CHŁOPI A UNOWOCZEŚNIENIE ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):101–108
 
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):153–156
 
PRACA ORYGINALNA

RENTA GRUNTOWA W NRD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):130–134
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):115–124
 
PRACA ORYGINALNA

ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANOWYCH KOSZTÓW WŁASNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ZESPOŁÓW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):66–85
 
PRACA ORYGINALNA

Z OBRAD FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA NAD INWESTYCJAMI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):112–115