Autor Irena Rutkowska
 
PRACA ORYGINALNA

J. LEWANDOWSKI: RENTA GRUNTOWA W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):150–156
 
PRACA ORYGINALNA

MACIEJ PERCZYŃSKI: INTERWENCJONIZM NA RYNKU W. BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):166–169
 
PRACA ORYGINALNA

GAVIN MC CRONE: THE ECONOMICS OF SUBSIDISING AGRICULTURE. A STUDY OF BRITISH POLICY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):162–166
 
PRACA ORYGINALNA

WARTOŚĆ RYNKOWA TOWARÓW ROLNYCH A ŹRÓDŁARENTY RÓŻNICZKOWEJ 9W ŚWIETLE MARKSOWSKIEJ TEORII RENTY GRUNTOWEJ)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):37–54
 
PRACA ORYGINALNA

I. I. KOZODOJEW - RENTA GRUNTOWA W KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):156–161