KOSZTY I DOCHODOWOŚĆ
KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2013 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 10-05-2015
Data publikacji: 10-05-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):113–132
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie jest kolejnym z cyklu, w którym zaprezentowano wyniki produkcyjno-ekonomiczne rolniczych działalności produkcyjnych badanych w systemie AGROKOSZTY. W 2013 roku przedmiotem badań były: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozi-my oraz tuczniki (tj. żywiec wieprzowy). Dobór działalności wynikał z przyjętego planu badań, poszczególne z nich w badaniach powtarzają się cyklicznie, z reguły w odstępach dwu- lub trzyletnich.