Słowo kluczowe produkcja rolna
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZDZIAŁ I. PRODUKCJA ROLNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(5):7–34
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLA ZBYTU W ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ I HANDLU W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):111–118
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY NA PRODUKCJĘ ROLNĄ GOSPODARSTWA CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):69–86
 
PRACA ORYGINALNA
 

O STOSOWANIU RACHUNKÓW KOSZTÓW DO ANALIZY PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):91–96
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE WSPÓŁCZESNE POGLĄDY ODNOŚNIE ANTYKONIUNKTURALNEJ REAKCJI PRODUKCJI ROLNEJ NA SPADEK CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):109–119
 
PRACA ORYGINALNA
 

GŁÓWNE ZASADY METODY OPTYMALNEGO PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W SOCJALISTYCZNEJ GOSPODARCE PLANOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):19–34
 
PRACA ORYGINALNA
 

POZIOM I DYNAMIKA PRODUKCJI ROLNEJ W 1961 R. NA TLE PAROLETNIEJ TENDENCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):5–10
 
PRACA ORYGINALNA
 

O ORGANIZACJI PRODUKCJI ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):153–156
 
PRACA ORYGINALNA
 

BERND ANDRARE WIRTSCHAFTSLEHRE DES ACKERBAUES

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):155–161
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA W PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR W 1959 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):117–121
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWE DANE O ROLNICTWIE I PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):80–89
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW RENTY POŁOŻENIA NA REJONIZACJĘ PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):68–79
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE ZASADNICZYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRODUKTYWNOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):3–14
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY WZROSTU PRODUKCJI ROLNEJ W LATACH 1961-1975

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):3–15
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA METODY ROZMIESZCZANIA PRODUKCJI W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):83–128
 
KOSZTY I DOCHODOWOŚĆ
 

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2013 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):113–132
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARSTWACH OSÓB PRAWNYCH W OKRESIE PRZED I PO -AKCESYJNYM (LATA 1996-2010)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):20–44
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROCES TRANSFORMACJI GOSPODARSTW OSÓB PRAWNYCH W LATACH 1990-1996

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):14–38
 
PRACA ORYGINALNA
 

ASYMETRIA SPOŻYCIA I PRODUKCJI WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):104–117
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYWESTYCJE PRODUKCYJNE W GOSPODARSTWACH TOWAROWYCH – PRÓBA IDENTYFIKACJI SKALI ZJAWISKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):76–87
 
PRACA ORYGINALNA
 

EUROPEJSKI MODEL ROLNICTWA WOBEC WYZWAŃ GLOBALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):35–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

INTEGRACJA KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ: OD OŻYWIENIA DO KRYZYSU W ROLNICTWIE (CZĘŚĆ I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;327(2):3–40
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ PRZED I PO WEJŚCIU POLSKI DO UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):42–61
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY W WOLUMENIE PRODUKCJI I DOCHODACH ROLNICZYCH W WARUNKACH AKCESJI POLSKI DO UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):40–52