PRACA ORYGINALNA
EUROPEJSKI MODEL ROLNICTWA WOBEC WYZWAŃ GLOBALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
Data akceptacji: 19-12-2011
Data publikacji: 19-12-2011
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):35–58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorzy podejmują niezwykle ważny i jednocześnie dyskusyjny problem przyszłości Europejskiego Modelu Rolnictwa w warunkach narastającej globalizacji. Rolnictwo unijne stanowi pod wieloma względami wyjątkowy subsystem, jaki powstał w następstwie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Praca zawiera analizę podstawowych cech tego modelu, istotnych z punktu widzenia jego konkurencyjności w warunkach globalizacji. Analizowane są także takie następstwa globalizacji, jak konieczność weryfikacji kategorii marginalnych warunków produkcji rolnej oraz wpływ globalizacji na bezpieczeństwo żywnościowe. W konkluzji końcowej Autorzy stwierdzają, że wiele wskazuje na to, iż globalizacja bez określonych działań politycznych i ekonomicznych, może doprowadzić do degeneracji EMR i w efekcie jego odrzucenia lub zaniku, a więc do marginalizacji rolnictwa krajów Unii Europejskiej.