PRACA ORYGINALNA
NIEKTÓRE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE SŁUZĄCE DO OCENY MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH POŁOZONYCH NA GLEBACH LEKKICH
 
Więcej
Ukryj
 
Data akceptacji: 25-09-1954
 
 
Data publikacji: 17-01-2018
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):97-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
Journals System - logo
Scroll to top