RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE SŁUZĄCE DO OCENY MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH POŁOZONYCH NA GLEBACH LEKKICH
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1954-09-25
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):97-113
 
Journals System - logo
Scroll to top