Archive
4-1/1954 vol. 10-11
 
 
RESEARCH PAPER

ORGANIZACJA SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH NA GLEBACH LEKKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):3–54
 
RESEARCH PAPER

WPŁYW ORGANIZACJI GOSPODARSTWA POŁOŻONEGO NA GLEBACEJSZYCH NA JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):55–88
 
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE RÓŻNIC MIĘDZY ORGANIZACJĄ GOSPODARSTWA SPÓŁDZIELCZEGO A PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):89–96
 
RESEARCH PAPER

KOSZTY TRANSPORTU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):114–138
 
RESEARCH PAPER

PŁODOZMIANY NA GLEBACH LEKKICH I ICH EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):139–172
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600