Archive

3/1954 vol. 9
 
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ROZWOJU ROLNICZYCH ZRZESZEŃ SPÓŁDZIELCZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):3-31
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OCENY STATYSTYCZNYCH METOD ANALIZY ROZWOJU SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):32-66
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA REPRODUKCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):67-94
 
RESEARCH PAPER
 

PRACOCHŁONNOŚĆ I ROZKŁAD ROBOCIZNY W CZASIE DLA NIEKTURYCH UPRAW WARZYWNYCH W ZESPOLE OGRODNICZYM PGR GUMIEŃCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):95-106
 
Journals System - logo
Scroll to top