Archive
3/1954 vol. 9
 
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ROZWOJU ROLNICZYCH ZRZESZEŃ SPÓŁDZIELCZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):3–31
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OCENY STATYSTYCZNYCH METOD ANALIZY ROZWOJU SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):32–66
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA REPRODUKCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):67–94
 
RESEARCH PAPER
 

PRACOCHŁONNOŚĆ I ROZKŁAD ROBOCIZNY W CZASIE DLA NIEKTURYCH UPRAW WARZYWNYCH W ZESPOLE OGRODNICZYM PGR GUMIEŃCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):95–106