Archive
3/1954 vol. 9
 
 
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO ROZWOJU ROLNICZYCH ZRZESZEŃ SPÓŁDZIELCZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):3–31
RESEARCH PAPER

PRÓBA OCENY STATYSTYCZNYCH METOD ANALIZY ROZWOJU SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):32–66
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA REPRODUKCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):67–94
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600