RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO ROZWOJU ROLNICZYCH ZRZESZEŃ SPÓŁDZIELCZYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1954-07-20
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):3–31