RESEARCH PAPER
PRÓBA OCENY STATYSTYCZNYCH METOD ANALIZY ROZWOJU SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1954-07-20
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):32–66