RESEARCH PAPER
PRACOCHŁONNOŚĆ I ROZKŁAD ROBOCIZNY W CZASIE DLA NIEKTURYCH UPRAW WARZYWNYCH W ZESPOLE OGRODNICZYM PGR GUMIEŃCE
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1954-07-20
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):95–106
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600