RESEARCH PAPER
PRACOCHŁONNOŚĆ I ROZKŁAD ROBOCIZNY W CZASIE DLA NIEKTURYCH UPRAW WARZYWNYCH W ZESPOLE OGRODNICZYM PGR GUMIEŃCE
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1954-07-20
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):95–106