RESEARCH PAPER
PRACOCHŁONNOŚĆ I ROZKŁAD ROBOCIZNY W CZASIE DLA NIEKTURYCH UPRAW WARZYWNYCH W ZESPOLE OGRODNICZYM PGR GUMIEŃCE
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1954-07-20
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):95-106
 
Journals System - logo
Scroll to top