Archive
1-2/1954 vol. 8
 
 
RESEARCH PAPER

Z ZAGADNIEŃ BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):3–34
 
RESEARCH PAPER

ROZMIESZCZENIE I ROZWÓJ PRODUKCJI ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):37–82
 
RESEARCH PAPER

PRÓBA METODY ROZMIESZCZANIA PRODUKCJI W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):83–128
 
RESEARCH PAPER

O PRACY KOMBAJNÓW W S-4 W PGR PODCZAS AKCJI ŻNIWNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):129–146
 
RESEARCH PAPER

METODA USTALANIA WSPÓLZALEŻNOŚCI MIĘDZY PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ A ZWIERZĘCĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):147–172
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600