Archive
3-4/1953 vol. 7 (Suplement)
 
 
RESEARCH PAPER

STRONA TYTUŁOWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):1
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):2
RESEARCH PAPER

PRZEDMOWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4)
RESEARCH PAPER

WSTĘP

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):1–24
RESEARCH PAPER

ZAPOZNANIE SIĘ Z WYJŚCIOWYMI MATERIAŁAMI DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU ORGANIZACYJNEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):24–37
RESEARCH PAPER

PROJEKT SZKICOWY — SZKIC PROJEKTU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):47–89
RESEARCH PAPER

WŁAŚCIWY PROJEKT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):89–132
RESEARCH PAPER

PLAN NA OKRES PRZEJŚCIOWY, CZYLI KALENDARZYK PRZEJŚĆ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):132–159
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600