Archive
3-4/1953 vol. 7 (Suplement)
 
 
RESEARCH PAPER
 

STRONA TYTUŁOWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):1
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):2
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEDMOWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4)
 
RESEARCH PAPER
 

WSTĘP

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):1–24
 
RESEARCH PAPER
 

ZAPOZNANIE SIĘ Z WYJŚCIOWYMI MATERIAŁAMI DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU ORGANIZACYJNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):24–37
 
RESEARCH PAPER
 

USTALENIE (MINIMALNEGO) ZADANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ USTALENIE MATERIALNYCH I INNYCH ZASOBÓW PRZYDZIELONYCH PRZEDSIĘBIORSTWU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):38–47
 
RESEARCH PAPER
 

PROJEKT SZKICOWY — SZKIC PROJEKTU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):47–89
 
RESEARCH PAPER
 

WŁAŚCIWY PROJEKT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):89–132
 
RESEARCH PAPER
 

PLAN NA OKRES PRZEJŚCIOWY, CZYLI KALENDARZYK PRZEJŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):132–159