Archive
3-4/1953 vol. 5-6
 
 
RESEARCH PAPER

SYTRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):1–2
RESEARCH PAPER

O TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM ZNACZENIU PODZIAŁU POLSKI NA REJONY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):3–34
RESEARCH PAPER

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE REJONY ROLNICTWA W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):43–107
RESEARCH PAPER

POCZĄTKI KAPITALISTYCZNEGO ROZWARSTWIENIA WSI NA ZIEMIACH POLSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):108–116
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIE KOSZTÓW WŁASNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):144–160
RESEARCH PAPER

ANALIZA NORM PRACY I ZALICZANIA DNIÓWEK OBRACHUNKOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):161–197
RESEARCH PAPER

O WŁAŚCIWĄ KLASYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ ORAZ OCENĘ WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):198–230
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;5-6(3-4):231–232
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600