Archive
3-4/1953 vol. 5-6
 
 
RESEARCH PAPER
 

SYTRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):1–2
 
RESEARCH PAPER
 

O TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM ZNACZENIU PODZIAŁU POLSKI NA REJONY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):3–34
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE REJONY ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):43–107
 
RESEARCH PAPER
 

POCZĄTKI KAPITALISTYCZNEGO ROZWARSTWIENIA WSI NA ZIEMIACH POLSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):108–116
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEDMOWA DO PRACY DR RYSZARDA MANTEUFFLA PT. „PROJEKTOWANIE ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):129–144
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE KOSZTÓW WŁASNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):144–160
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA NORM PRACY I ZALICZANIA DNIÓWEK OBRACHUNKOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):161–197
 
RESEARCH PAPER
 

O WŁAŚCIWĄ KLASYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ ORAZ OCENĘ WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):198–230
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):231–232