Archive
2/1953 vol. 4
 
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):1
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):2
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE PROBLEMY KOJARZENIA INTERESÓW OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):3–18
RESEARCH PAPER

KILKA UWAG O PRACY GMINNYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):19–25
RESEARCH PAPER

O KAPITALISTYCZNYM CHARAKTERZE PRYWATNEGO KREDYTU NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):26–48
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA TRAKTORÓW W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):52–65
RESEARCH PAPER

ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANOWYCH KOSZTÓW WŁASNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ZESPOŁÓW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):66–85
RESEARCH PAPER

DYSKUSJA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ NA POSIEDZENIU KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):99–109
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA PRZEDMIOTU EKONOMIK SZCZEGÓŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):110–122
RESEARCH PAPER

O PRZEDMIOCIE EKONOMIKI SOCJALISTYCZNEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):123–129
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600