Archive

2/1953 vol. 4
 
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):1
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):2
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY KOJARZENIA INTERESÓW OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):3-18
 
RESEARCH PAPER
 

KILKA UWAG O PRACY GMINNYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):19-25
 
RESEARCH PAPER
 

O KAPITALISTYCZNYM CHARAKTERZE PRYWATNEGO KREDYTU NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):26-48
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA TRAKTORÓW W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):52-65
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANOWYCH KOSZTÓW WŁASNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ZESPOŁÓW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):66-85
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ NA POSIEDZENIU KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):99-109
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA PRZEDMIOTU EKONOMIK SZCZEGÓŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):110-122
 
RESEARCH PAPER
 

O PRZEDMIOCIE EKONOMIKI SOCJALISTYCZNEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):123-129
 
Journals System - logo
Scroll to top