RESEARCH PAPER
O PRZEDMIOCIE EKONOMIKI SOCJALISTYCZNEGO ROLNICTWA
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1953-06-18
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):123–129