Archive
1/1953 vol. 3
 
 
RESEARCH PAPER
 

WSTĘP DO MONOGRAFI POM KĄTY WROCŁAWSKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):5–20
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA ROZWOJU SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W LULINIE POWIAT OBORNIKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):21–66
 
RESEARCH PAPER
 

WYZYSK BIEDOTY WIEJSKIEJ PRZEZ KUŁAKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):67–83
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA NAD LOKALIZACJĄ PAŃSTWOWYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):84–104
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA NAD EFEKTYWNOŚCIĄ WARUNKÓW KONTRAKTACJI TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951 I 1952

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):105–146
 
RESEARCH PAPER
 

ZADANIA NAUKI ROLNICZEJ WOBEC PLANÓW PRZEBUDOWY GOSPODARKI WODNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):148–158