RESEARCH PAPER
BADANIA NAD LOKALIZACJĄ PAŃSTWOWYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1953-03-09
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):84–104