RESEARCH PAPER
WYZYSK BIEDOTY WIEJSKIEJ PRZEZ KUŁAKÓW
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1953-03-09
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):67–83