RESEARCH PAPER
BADANIA NAD EFEKTYWNOŚCIĄ WARUNKÓW KONTRAKTACJI TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951 I 1952
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1953-03-09
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):105-146
 
Journals System - logo
Scroll to top