Author Eleonor Bialski

 
RESEARCH PAPER
 

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):142-144
 
RESEARCH PAPER
 

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57-74
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I NORMOWANIA PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):45-60
 
RESEARCH PAPER
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):143-146
 
RESEARCH PAPER
 

PRZESŁANKI EKONOMICZNE GWARANTOWANEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):39-54
 
RESEARCH PAPER
 

TWORZENIE ZJEDNOCZEŃ ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):137-139
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W GOSPODARSTWACH ZESPOŁOWYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):147-155
 
RESEARCH PAPER
 

PIENIĘŻNA OPŁATA PRACY A PROBLEM GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):59-70
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI WIETNAMU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):128-134
 
RESEARCH PAPER
 

NOWE POGLĄDY W ZSRR NA RACJONALNY SYSTEM ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):135-139
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O OKREŚLANIU POZIOMU ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):89-102
 
RESEARCH PAPER
 

METODA PLANOWANIA PRACY DLA POTRZEB ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZYCH W INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ GOSPODARCE ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):149-151
 
RESEARCH PAPER
 

O METODZIE OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):64-79
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA NAD LOKALIZACJĄ PAŃSTWOWYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):84-104
 
Journals System - logo
Scroll to top