RESEARCH PAPER
PRZESŁANKI EKONOMICZNE GWARANTOWANEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):39–54