RESEARCH PAPER
KONTRAKTACJA A PRODUKCYJNE KOOPEROWANIE GOSPODARKI CHŁOPSKIEJ W ZWIĄZKU RADZIECKIM
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):23-38
 
Journals System - logo
Scroll to top