RESEARCH PAPER
PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I NORMOWANIA PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):45–60