Archive

6/1961 vol. 48
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):1-2
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW POZIOMU I STRUKTURY PRODUKCJI ROLNEJ NA OPŁACALNOŚĆ GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):3-22
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ MECHANIZACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):23-44
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I NORMOWANIA PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):45-60
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELNIĄ PRODUKCYJNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):61-72
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA KONTRAKTACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):87-98
 
RESEARCH PAPER
 

ZASADY OPŁATY PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):99-114
 
RESEARCH PAPER
 

LICZBA, RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):115-120
 
RESEARCH PAPER
 

TENDENCJE ZMIERZAJĄCE DO UPODOBNIENIA PAŃSTWOWEJ I SPÓŁDZIELCZEJ FORMY PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):121-127
 
RESEARCH PAPER
 

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W REJONACH ZIEM NOWYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):128-133
 
RESEARCH PAPER
 

O MIERZENIU I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):134-141
 
RESEARCH PAPER
 

RENTA GRUNTOWA W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142-148
 
RESEARCH PAPER
 

FORMY GOSPODAROWANIA W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ IRENY BIDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142-148
 
RESEARCH PAPER
 

H. CHOLA J - CENY KONTRAKTACYJNE ROŚLIN PRZE-MYSŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):155-161
 
RESEARCH PAPER
 

J. BEKSIA K - PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):162-165
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):185-197
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI ROCZNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):198-210
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):211-216
 
Journals System - logo
Scroll to top