Archive
6/1961 vol. 48
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):0
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):1–2
 
RESEARCH PAPER

WPŁYW POZIOMU I STRUKTURY PRODUKCJI ROLNEJ NA OPŁACALNOŚĆ GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):3–22
 
RESEARCH PAPER

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ MECHANIZACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):23–44
 
RESEARCH PAPER

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I NORMOWANIA PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):45–60
 
RESEARCH PAPER

PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELNIĄ PRODUKCYJNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):61–72
 
RESEARCH PAPER

ROLA KONTRAKTACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):87–98
 
RESEARCH PAPER

ZASADY OPŁATY PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):99–114
 
RESEARCH PAPER

LICZBA, RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):115–120
 
RESEARCH PAPER

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W REJONACH ZIEM NOWYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):128–133
 
RESEARCH PAPER

O MIERZENIU I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):134–141
 
RESEARCH PAPER

RENTA GRUNTOWA W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142–148
 
RESEARCH PAPER

FORMY GOSPODAROWANIA W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ IRENY BIDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142–148
 
RESEARCH PAPER

H. CHOLA J - CENY KONTRAKTACYJNE ROŚLIN PRZE-MYSŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):155–161
 
RESEARCH PAPER

J. BEKSIA K - PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):162–165
 
RESEARCH PAPER

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):185–197
 
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI ROCZNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):198–210
 
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):211–216