Author Stefan Mandecki
 
RESEARCH PAPER

STATYSTYKA ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):150–155
 
RESEARCH PAPER

H. CHOLA J - CENY KONTRAKTACYJNE ROŚLIN PRZE-MYSŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):155–161
 
RESEARCH PAPER

KOZŁOWSKI Z.: OBOWIĄZKOWE DOSTAWY W PLANIE SZEŚCIOLETNIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):149–157
 
RESEARCH PAPER

ZASADY POLITYKI CEN W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):3–28
 
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIE WIELKOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚWIETLE ZMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZACHODNICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):3–31