RESEARCH PAPER
ZAGADNIENIE WIELKOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚWIETLE ZMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZACHODNICH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Acceptance date: 1957-08-13
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):3–31