Archive
4/1957 vol. 22
 
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE WIELKOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚWIETLE ZMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZACHODNICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):3–31
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):32–54
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA REZERW PASZOWYCH W PLANOWANIU GOSPODARKI ZWIERZĘCEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):55–65
 
RESEARCH PAPER
 

O PRZYCZYNEK ISTNIENIA GRUPY SPOŁECZNEJ CHŁOPÓW-ROBOTNIKÓW W POLSCE LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):66–80
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE POJĘCIA OPŁACALNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):81–99
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW INTENSYWNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA NAWOZÓW MINERALNYCH NA WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW W PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):100–110
 
RESEARCH PAPER
 

SPECYFIKA ROLNICTWA W DANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):111–122
 
RESEARCH PAPER
 

MATERIAŁY O STOSUNKACH WŁASNOŚCIOWYCH I SYTUACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W REJONIE ZBOŻOWYM W JUGOSŁAWII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):123–140
 
RESEARCH PAPER
 

PROGRAM RACJONALIZACJI ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):123–140
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY - KWARTALNIK INSTYTUTU GEOGRAFII PAN T. XXIX ZESZYT 1/1957

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):149–151
 
RESEARCH PAPER
 

ORGANIZACJA WYŻYWIENIA I ROLNICTWA (FAO)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):153–160