Archive
3/1957 vol. 21
 
 
RESEARCH PAPER

HIPOTEZA ZAPOTRZEBOWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):3–22
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIA RACHUNKU EKONOMICZNEGO INTENSYFIKACJI PRODUKCJI ZBÓŻ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):23–42
RESEARCH PAPER

KOMUNIKAT Z BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY WSI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):43–55
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE PROBLEMY METODY OBLICZANIA KOSZTÓW I OPŁACALNOŚCI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):56–71
RESEARCH PAPER

SYSTEMY UŻYTKOWANIA ZIEMI (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):72–92
RESEARCH PAPER

PRACE NAD ROZMIESZCZENIEM PRODUKCJI ROLNICZEJ W NRD I W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):93–111
RESEARCH PAPER

CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):112–119
RESEARCH PAPER

GRUPOWANIE LUDNOŚCI ROLNICZEJ, A PROBLEM „CHŁOPA-ROLNIKA“ W AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE EKONOMICZNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):120–126
RESEARCH PAPER

METODA I ANALIZA CZTERECH WYBRANYCH DO PORÓWNANIA WSI W NRD

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):127–133
RESEARCH PAPER

FOLKE DOVRING „LAND AND LABOR IN EUROPĘ 1900-1950

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):134–138
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600