Archive

3/1957 vol. 21
 
 
RESEARCH PAPER
 

HIPOTEZA ZAPOTRZEBOWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):3-22
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA RACHUNKU EKONOMICZNEGO INTENSYFIKACJI PRODUKCJI ZBÓŻ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):23-42
 
RESEARCH PAPER
 

KOMUNIKAT Z BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY WSI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):43-55
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY METODY OBLICZANIA KOSZTÓW I OPŁACALNOŚCI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):56-71
 
RESEARCH PAPER
 

SYSTEMY UŻYTKOWANIA ZIEMI (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):72-92
 
RESEARCH PAPER
 

PRACE NAD ROZMIESZCZENIEM PRODUKCJI ROLNICZEJ W NRD I W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):93-111
 
RESEARCH PAPER
 

CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):112-119
 
RESEARCH PAPER
 

GRUPOWANIE LUDNOŚCI ROLNICZEJ, A PROBLEM „CHŁOPA-ROLNIKA“ W AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE EKONOMICZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):120-126
 
RESEARCH PAPER
 

METODA I ANALIZA CZTERECH WYBRANYCH DO PORÓWNANIA WSI W NRD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):127-133
 
RESEARCH PAPER
 

FOLKE DOVRING „LAND AND LABOR IN EUROPĘ 1900-1950

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):134-138
 
Journals System - logo
Scroll to top