RESEARCH PAPER
HIPOTEZA ZAPOTRZEBOWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W POLSCE
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Handlu Wewnętrznego Warszawa
Acceptance date: 1957-06-20
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):3–22