RESEARCH PAPER
PRACE NAD ROZMIESZCZENIEM PRODUKCJI ROLNICZEJ W NRD I W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-06-20
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):93-111
 
Journals System - logo
Scroll to top