RESEARCH PAPER
SYSTEMY UŻYTKOWANIA ZIEMI (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1957-06-20
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):72–92
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600