RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY METODY OBLICZANIA KOSZTÓW I OPŁACALNOŚCI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-06-20
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):56-71
 
Journals System - logo
Scroll to top