RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY METODY OBLICZANIA KOSZTÓW I OPŁACALNOŚCI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1957-06-20
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):56–71