Author Maria Ciepielewska
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROZWOJU PRODUKCJI I ZBYTU MIĘSA WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):115–130
 
RESEARCH PAPER
 

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWAMI ROLNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):140–144
 
RESEARCH PAPER
 

ZWIĄZKI POMIĘDZY CENAMI A PRODUKCJĄ TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):39–54
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY METODY OBLICZANIA KOSZTÓW I OPŁACALNOŚCI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):56–71