RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY ROZWOJU PRODUKCJI I ZBYTU MIĘSA WE FRANCJI
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-03-23
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):115–130