RESEARCH PAPER
WPŁYW POZIOMU PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA WYNIKI GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-23
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):131-135
 
Journals System - logo
Scroll to top