RESEARCH PAPER
PROBLEMY WYŻYWIENIA W REGIONACH GOSPODARCZO SŁABO ROZWINIĘTYCH
 
More details
Hide details
1
Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-23
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):97-114
 
Journals System - logo
Scroll to top