RESEARCH PAPER
PROBLEMY WYŻYWIENIA W REGIONACH GOSPODARCZO SŁABO ROZWINIĘTYCH
 
More details
Hide details
1
Warszawa
Publication date: 2018-03-23
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):97–114