RESEARCH PAPER
PRÓBA OCENY DZIAŁANIA PROCESU INTEGRACYJNEGO KRAJÓW EWG NA PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU MIĘSNEGO
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-23
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):77-96
 
Journals System - logo
Scroll to top