RESEARCH PAPER
METODY OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UKSZTAŁTOWANIA ROZŁOGU
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Szczecińska
 
 
Publication date: 2018-03-23
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):59-76
 
Journals System - logo
Scroll to top