RESEARCH PAPER
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPŁYWU CEN I POLITYKI CEN NA PRODUKCJĘ TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE W OKRESIE POWOJENNYM - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ MARIA CIEPIELEWSKA
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):162–168