RESEARCH PAPER
PRÓBA ORGANIZACJI GOSPODARSTWA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ WSI - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ - PIOTR SZEWCZYK
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):157-161
 
Journals System - logo
Scroll to top